Ontwikkeling autonoom werkende ruw terrein maairobot

Vector maairobot WD2.0

Ergon Robots is samen met Machines4Green voornemens een autonoom rijdende maaimachine te ontwikkelen die op basis van vooraf geprogrammeerde coördinaten in staat is grote en oneffen terreinen te maaien. Een machine die invulling gaat geven aan de toenemende vraag om ook op dit type terreinen maaimachines zelfstandig hun werk te laten doen.

De activiteiten binnen dit project zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe